Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dle aktualizované informace Krajské hygienické stanice Libereckého kraje nemocnost akutními respiračními infekcemi v uplynulém týdnu klesla v Libereckém kraji o 23 %, v okrese Liberec byl zaznamenán pokles o 36 %. Přestože tato data nemusí přesně odrážet reálnou situaci vzhledem k menší návštěvnosti u praktických lékařů během jarních prázdnin a nemocnost v LK je stále mírně nad celorepublikovou nemocností, vývoj svědčí pro brzký návrat k neepidemickým hodnotám. Během uplynulého týdne byl také v našich nemocnicích zaznamenán pokles počtu pacientů s ARI.

V tomto kontextu s okamžitou platností ruším dočasný zákaz návštěv na Jednotkách intenzivní péče, ARO, Porodnickém oddělení, Dětském oddělení, Oddělení dětské psychiatrie, v Centru následné péče a Komplexním onkologickém centru, dále pak na Oddělení následné péče a ARO Nemocnice v Turnově. 

Vedení všech oddělení KNL, a.s. ovšem nadále v rámci preventivních protiepidemických opatření žádám o zvážení omezení režimu návštěv. Za legitimní považuji nadále v našich nemocnicích právo individuálně respektovat a realizovat preventivní protiepidemická opatření ve vztahu k oslabeným osobám, u kterých by nákaza akutním respiračním onemocněním mohla znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu nebo ohrožení života. Při výskytu chřipky ve zdravotnickém zařízení je doporučováno nemocného umístit na jednolůžkový pokoj. Personál používá při úzkém kontaktu ústenku. Nemocní by měli dodržovat zásady respirační hygieny (etikety) tj. zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání. Dále je doporučována zvýšená frekvence úklidu za použití dezinfekčních přípravků účinných na viry chřipky.

Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
lékařský ředitel KNL, a.s.