Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Již po šestnácté se 14. června uskutečnil Světový den dárců krve, který je vyhlašován coby oslava dárců a zároveň je také vyjádřením díků za činnost, která nejenom že dává smysl, ale především zachraňuje lidské životy. Připomněla si jej i Transfúzní oddělení liberecké nemocnice, kde je aktuálně v registru necelých pět tisícovek aktivních dárců.

„Potřebovali bychom jich ale mnohem více. Liberecká nemocnice je v kraji klíčovým a zároveň největším zdravotnickým zařízením, takže spotřeba krve je nepředstavitelně velká. Číslo pět tisíc dárců se může zdát jako poměrně vysoké, je ovšem nutné si uvědomit, že stávající dárci stárnou, onemocní nebo se třeba i stěhují někam jinam. Je proto potřeba, aby se stav průběžně doplňoval a ideálně i navyšoval,“ vysvětluje MUDr. Renata Procházková Ph.D., přednostka Centra laboratorní medicíny a primářka transfúzního oddělení s tím, že uvítají především mladé, aktivní a zdravé dárce, kteří mají chuť pomáhat. „U nás nejde o obchod, ale doslova o záchranu životů,“ dodává.

Pokud se někdo rozhodne stát dárcem, je to více než jednoduché. Veškeré informace najde na www.nemlib.cz/darovani-krve, včetně aktuálního stavu zásob jednotlivých krevních skupin. Například nyní mají akutní nedostatek skupin O- a A-. I v případě, že je krve skupiny daného zájemce zrovna dost, využijí i jeho, a to k odběru plazmy technikou přístrojového odběru.

 

Kdo může krev darovat

 „Základní podmínkou pro registraci nového dárce je jeho věk mezi 18 a 65 lety a vyhovující zdravotní stav. Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem či pověřenou sestrou a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření. Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena. Dárci tak jako bonus odběrů získají informaci o svém stavu,“ vysvětluje Valerie Fojtová, staniční sestra Transfúzního oddělení.

I u dlouhodobých dárců se ovšem najdou výjimky, kdy není možné krev darovat. Například šest měsíců po návštěvě destinací, kde je možné se setkat s malárií, v případě dalších mimoevropských zemí minimálně jeden měsíc a stejné období po návratu z evropských zemí s rizikem přenosu západonilské horečky.

„A to je další důvod, proč průběžně uvítáme v našich řadách další dárce. Situaci nám každoročně komplikují dovolené, a to nejenom v případě návštěvy již uvedených destinací, ale i nepřítomnost stávajících dárců,“ dodává přednostka.

Potencionální zájemci se mohou s případnými dotazy obrátit na telefonní linku Transfúzního oddělení 485 312 289, a to od pondělí do pátku po 11. hodině.

 

Odpočet od základu daně

Za odběr plné krve se přímo neposkytuje žádný finanční příspěvek, ale každý odběr je považován ve smyslu Zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 3.000 Kč. Tuto částku si dárci mohou odečíst od daňového základu a získat tak v ročním zúčtování slevu na dani. Potvrzení o darování krve pro potřeby finančního úřadu k odečtu daně za celý kalendářní rok je vydáváno přímo na transfúzním oddělení po předložení průkazu dárce krve. Některé zdravotní pojišťovny navíc mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity. Bližší informace získají dárci u své zdravotní pojišťovny.