Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V rámci projektu Deinstitucionalizace psychiatrické péče probíhá v naší nemocnici již druhým rokem REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE. Psychiatrické oddělení bylo rozšířeno a část byla přesunuta do paviónu “I” – nevyužívané budovy bývalého plicního oddělení na Husově ulici. Slavnostní otevření zde proběhlo v listopadu 2019. V současné době je v plném proudu rekonstrukce původního sídla psychiatrie, BUDOVY “E”. Práce by měly skončit do konce letošního listopadu a poté bude nutné budovu dovybavit. Otevírat bychom ji tedy měli v lednu 2021.

Modernizace budovy E zlepší péči i komfort pro pacienty. V přízemí vznikne stanice intenzivní péče s kapacitou 16 míst, pokoje zde budou dvoulůžkové a dva jednolůžkové. V prvním patře bude rehabilitační stanice s 22 místy. Opět půjde hlavně o dvoulůžkové pokoje, budou i dva jednolůžkové. „Pacienti budou ve velkém komfortu a ve velké intimitě, aby mohli absolvovat léčbu podle standardů moderní péče, která se razí a která je už v západní Evropě zcela běžná,“ uvedl primář psychiatrie MUDr. Jaromír Hons.