Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE NÁVŠTĚV V NEMOCNICÍCH KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant):
Návštěvy na ONP jsou nyní povoleny. ! Návštěvy na ostatních oddělení jsou i nadále v OMEZENÉM REŽIMU.
Výjimky jsou povoleny po posouzení primářem oddělení.
Návštěvníci následně musí splnit podmínky pro návštěvu – musí mít po 2 dávkách očkování nebo PCR/AG test s písemným potvrzením, případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid v uplynulých 90 dnech.  Tyto návštěvy mohou probíhat od 14 hodin do 16 hodin, a to vždy pouze v počtu 1 osoby.
Chápeme, že jsou tato omezení těžká pro pacienty i jejich blízké, nicméně nadále prosíme o respektování nastavených pravidel. Stále je na místě opatrnost a ohleduplnost vůči personálu a pacientům.      Děkujeme za pochopení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dnes v odpoledních hodinách proběhla odborná konference pořádaná kožním oddělením s názvem Přístupy k léčbě chronických a komplikovaných ran. Přednášky se týkaly ošetření různých typů ran, komplikací infekcí nebo moderních postupů prevence dekubitů (proleženin), včetně praktické ukázky pomůcek na lůžko.

Součástí konference bylo poděkování ředitelky ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufové za dlouholetou spolupráci v KNL Bc. Ingeborg Kobosilové – vrchní sestře kožního oddělení, která zvolila cestu zaslouženého odpočinku. Od července se vedení členek expertního ošetřovatelského týmu „péče o rány“ ujme p. Eva Šlerková z oddělení následné péče.