Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dnes v odpoledních hodinách proběhla odborná konference pořádaná kožním oddělením s názvem Přístupy k léčbě chronických a komplikovaných ran. Přednášky se týkaly ošetření různých typů ran, komplikací infekcí nebo moderních postupů prevence dekubitů (proleženin), včetně praktické ukázky pomůcek na lůžko.

Součástí konference bylo poděkování ředitelky ošetřovatelské péče Mgr. Marie Fryaufové za dlouholetou spolupráci v KNL Bc. Ingeborg Kobosilové – vrchní sestře kožního oddělení, která zvolila cestu zaslouženého odpočinku. Od července se vedení členek expertního ošetřovatelského týmu „péče o rány“ ujme p. Eva Šlerková z oddělení následné péče.