Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

POZOR, DŮLEŽITÉ ZMĚNY V PROVOZU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC!

 • NEJPOZDĚJI od pondělí 16. 3. bude vstup do budov nemocnice povolen POUZE PŘES JEDEN TRIÁŽOVÝ VSTUP (STAN U BUDOVY B).
 • Z tohoto důvodu bude otevřen pouze jeden vstup do nemocnice a to vstup u interního urgentního příjmu (jedná se o horní vstup u budovy B, u kterého bude umístěn tzv. TRIÁŽOVÝ STAN). https://www.nemlib.cz/mapa/#b-b
 • Každý pacient, který bude vstupovat do budov KNL, projde přes triážový stan, kde mu bude proveden základní screening – teplota, dotaz, kam jde. Následně dostane kartičku o projití. Tuto kartičku odevzdá na příslušném zdravotním pracovišti.
 • Toto opatření platí i pro oddělení následné péče, ORL, zubní, oční, porodnice (platí i pro otce k porodu), onkologii. Všichni pacienti musí před příchodem na příslušné oddělení projít triážovým stanem, jinak nebudou vpuštěni.
 • Pacientům, kteří jedou na pravidelnou kontrolu na onkologii sanitou, může být kartička zajištěna ve spolupráci s řidičem sanity (platí pro sanity KNL), je nicméně nutná domluva v triážovém stanu.
 • Bude zřízeno nové ODBĚROVÉ MÍSTO OKB (centrální odběry dosud probíhaly v pavilonu interních odběrů), a to V BUDOVĚ LÉKÁRNY na Husově ulici (výdejna léků je tedy uzavřená). Pacienti, kteří jdou na odběr, nemusí procházet triážovým stanem.
 • JÍDELNA KNL bude pro veřejnost UZAVŘENA. V jídelně platí od pondělí omezený výběr jídel, obědy budou pouze na objednávku. Bufet u jídelny bude uzavřen, bufet na Husově ulici zůstává otevřen.
 • Budou posíleny výdejní automaty na chlazenou stravu uvnitř areálu nemocnice. Nové přibudou v chirurgickém pavilonu, budova A.
 • Budovy R (zdr. technika), Q (ředitelství), V (technický provoz), H mají vstup bez triáže a stejný režim jako doposud.

 

BEZ KARTIČKY NEBUDE PACIENT VPUŠTĚN DO BUDOV KNL A  NEBUDE OŠETŘEN!

Občany, kteří jsou v karanténě, vyzýváme, aby do nemocnice vůbec nevstupovali a komunikovali výhradně přes svého praktického lékaře, hygienu, popř. ZZS LK.