Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Mezinárodní den ošetřovatelství je oslavován 12. května. I my tedy touto cestou děkujeme všem našim zdravotnickým pracovníkům za jejich profesionální přístup a spolupráci, a to zejména v tomto nelehkém období.

Sestrám za jejich práci poděkovala i naše ředitelka ošetřovatelské péče, Mgr. Marie Fryaufová: „Přeji nám všem, aby práce, kterou odvádíme byla pro nás osobně co nejvíce smysluplná a obohacující. Práce ve zdravotnictví má smysl, jsme potřební a důležití! Děkuji z celého srdce, že jste tu jste a nadále budete spolehlivými členy našeho velkého týmu KNL,a.s.“

Marie Fryaufová se tak připojila k poděkování, které do nemocnic zaslala Hlavní sestra ČR Alice Strnadová:

 • „Rok 2020 je pro nás v mnohém jiný než předešlá léta. Přinesl nám, sestrám a všem zdravotnickým pracovníkům, významné 200. výročí narození vizionářky Florence Nightingale, 120. výročí založení Mezinárodní rady sester (The International Council of Nurses, ICN) a taktéž celosvětovou pandemii související s infekčním onemocněném COVID- 19. Tyto mimořádné události více než kdy jindy přiblížily každodenní práci sester a ukázaly na jedinečnou roli ošetřovatelství a důležitost i potřebnost sester, které nás provází celým naším životem od narození až po poslední vydechnutí, jsou s námi u těch nejvzácnějších i nejtragičtějších životních okamžiků jako je naděje, radost, bolest, utrpení, život a smrt. Dnešek při svých hrozbách i důsledcích v souvislosti s onemocněním COVID- 10 pomohl nahlédnout do nepočetnější zdravotnické profese a ukázal jejich výjimečný přínos, erudici, rozhodnost, obětavost, nasazení, potřebný úsudek a nezastupitelné místo sester v péči o udržení, podpoře a navrácení zdraví. Je to jedinečná příležitost k zviditelnění celospolečenského významu ošetřovatelství. Konečně se pozornost upíná na ošetřovatelství a my chceme, aby zdravotničtí pracovníci, politici, odpovědní činitelé a veřejnost vzdali hold ošetřovatelské profesi, nechali se jí inspirovat a získali o ní lepší povědomí.
 • Florence Nightingale by byla jistě pyšná a hrdá na statečnost svých následovnic, které s nasazením vlastního zdraví a zdraví svých rodin, poskytovaly za těchto ztížených podmínek zdravotní péči v rámci zdravotnických záchranných služeb, v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb či sociálních služeb, v ambulancích, při návštěvní službě v domácím prostředí pacientů.
 • Sestry, ale i studenti oboru ošetřovatelství zcela beze zbytku v tomto období svým jednáním a konáním naplnili a naplňují daný i budoucí slib společnosti v péči o zdraví i nemocné a za to jim patří velké poděkování a ocenění nás všech. V psychicky náročném období pro pacienty ukazují sílu role sestry v poskytování péče v její každodenní práci, kdy pacientům nabízejí podporu a důstojnost.
 • Důkazem, že celá naše společnost oceňuje práci zdravotnických pracovníků je mimo jiné i to, že se dnes, tj. 12.5.2020 ve 12.00 hodin na Vaši počest rozezní zvony a sirény vozů zdravotnických záchranných služeb.“

K poděkování se připojil i generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Vážení,
kteří sdílíte život v nemocnici, den sester připadl na dvousté výročí narození Dámy s lampou. Cítím, že je namístě v tu chvíli poznamenat něco, co je platné častěji, než jen jednou za dvě stě let. Jsem rád, že ošetřovatelství je tak feminizovanou profesí.

Ženy tomuto povolání přinášejí mnohem víc, než jen odbornou zdatnost. Je tu přínos ženského soucitu, trpělivosti, pochopení, shovívavosti, a jistého šestého smyslu, jaký dává příroda jen těm nejmilejším ze svých dětí. Ženy přinášejí do života, který sdílíme, obrovskou schopnost pokory.

To vše, mimo jiné, jsem na sestřičkách vždycky obdivoval, tímto fenoménem jsem byl vždycky okouzlen. To ze mě udělalo rodu věrného feministu, kterým díky Vám, milé sestřičky, pořád zůstávám.

Ostatně, dámy a pánové, lékařky a lékaři, ruku na srdce. S kým jiným byste nechali s tak lehkým srdcem své pacienty přes noc o samotě?

S úctou
MUDr. Richard Lukáš, PhD.
předseda představenstva a generální ředitel