Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nákaza COVID-19 je nejvíce ohrožující pro seniory, zvláště pro ty, kteří trpí již jinými onemocněními. To vyplývá jak ze světových statistik, tak se totéž ukazuje pohledem na pacienty v ČR, pro které měla nákaza fatální následky. Drtivá většina z nich byla v seniorském věku a nemocná. Zeptali jsme se proto MUDr. Věry Mikulecké, primářky oddělení následné péče liberecké nemocnice, na opatření, která na ONP v současné době panují.

Jak byste charakterizovala pacienty, kteří pobývají na Vašem oddělení?
Na ONP jsou k doléčení přijímáni pacienti prakticky ze všech akutních oddělení KNL. Vzhledem k tomu, že se vzrůstajícím věkem roste i nemocnost, senioři tvoří mezi našimi pacienty výraznou většinu.

Proč jsou právě oni nejohroženější skupinou?
Kvůli změnám, které v lidském organismu ve stáří probíhají, dochází u seniorů často ke kumulaci chronických onemocnění. Z pohledu geriatrie hovoříme o tzv. křehkých seniorech, kteří mají i omezenou funkci imunitního systému. Virová onemocnění, jako je například COVID-19, u nich pak mohou způsobit dekompenzaci stávajících chronických chorob a kvůli omezeným rezervám organismu pak může být senior vážně ohrožen na životě.

Jakým způsobem minimalizujete možnost nákazy?
Na našem oddělení dodržujeme veškerá zákonná nařízení a zároveň provádíme řadu dalších opatření, kterými se snažíme seniory uchránit od případné nákazy COVID-19. U zaměstnanců je pravidelně kontrolován jejich zdravotní stav a v případě typických příznaků takový pracovník na směnu nenastoupí. Máme povinnost hlásit případné kontakty s rizikovými skupinami. Ošetřující lékaře i ostatní zdravotnický personál jsme rozdělili do oddělených směn, aby byl zamezen případný přenos infekčního onemocnění.

Musí mít roušku, která je povinná pro všechny bez rozdílu, i Vaši pacienti?
Ano. Stejně jako zaměstnanci i každý pacient je vybaven rouškou, která je pravidelně měněna. Při nutném vyšetření mimo ONP (např. rentgen, CT, …) pacient obdrží check list, kde je zaznamenáno kam jel, čas vyšetření a kdo pacienta doprovázel.

Pacienti mohou přesto mít, předpokládám, obavy z nákazy.
To samozřejmě mohou a není se co divit. My se proto staráme nejenom o plnohodnotnou výživu a hydrataci našich klientů, což je podstatné pro celkovou odolnost organismu, ale také o jejich psychickou podporu. Právě v této obtížné situaci je klíčová role našich terapeutů, kteří se pomocí cvičení a různých aktivit snaží naše pacienty udržovat v dobré fyzické i psychické pohodě. Určitě k jejich pohodě, bohužel, nepřispívá fakt, že v současné době je v celé nemocnici přísný zákaz návštěv. Prosíme o pochopení jejich blízkých, ale je tomu tak z důvodů maximální eliminace zanesení nákazy. Respektováním zákazu pomáhají své blízké chránit.

Jak byste celkově působení veškerých opatření zhodnotila?
I přes veškerou naši snahu zůstává lůžkové oddělení pro naše seniory rizikovým prostředím. Pokud by se stalo, že onemocní jeden z našich klientů, je velké nebezpečí, že se onemocnění přenese lavinovitě na další nemocí i věkem oslabené pacienty. Proto u pacientů, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, máme velkou snahu, aby se vrátili do svého domácího prostředí, kde je riziko kontaktů s nákazou daleko menší.

Ne nadarmo se říká, že doma je doma, že…
Tak i doma je většinou možné pokračovat v nastavené léčbě a rodinné prostředí může rovněž mít pozitivní efekt na lidskou psychiku, která je pro úspěšnou léčbu a rekonvalescenci velice důležitá. A zvláště v této nelehké době. Proto náš tým lékařů a sociálních pracovníků intenzivně komunikuje s rodinami a připravuje pacienty k co nejčasnějšímu návratu domů.

Chtěla byste rodinám pacientů něco vzkázat?
Byla bych velice ráda, kdyby blízcí příbuzní našich seniorů takto o celé situaci přemýšleli a byli ochotni se o ně postarat ve svých rodinách. V dnešní době mnozí lidé v aktivním věku museli opustit svá zaměstnání a nedobrovolně zůstat doma.  Možná je to ta nejlepší cesta, jak tento čas smysluplně a prospěšně využít.

pozn. foto v úvodu je ilustrační, z roku 2018