Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Včera jsme oficiálně otevřeli rekonstruované a rozšířené Centrum psychiatrie KNL v budově „I“.

V „centru“ jsou umístěny dvě lůžkové stanice, každá s 10 lůžky. Léčebný režim zde bude pacientům umožňovat volný pohyb po budově oddělení i areálu nemocnice. Na psychoterapeutické stanici se budou léčit nemocní s úzkostnými poruchami, na adiktologické stanici bude poskytována tříměsíční ústavní léčba pacientům závislým na alkoholu.

Vybudováním dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím se výrazně zvýšil ubytovací standard pro všechny pacienty. V přízemí budovy je navíc umístěna prostorná jídelna, která bude v určených časech fungovat jako chráněná kavárna s možností využití i pro posezení pacientů s jejich rodinami. Propojením jídelny a čekárny pak mimo pracovní dobu ambulancí vznikne rozsáhlý prostor k trávení volného času a aktivizaci pacientů. K terapeutickým a resocializačním aktivitám bude sloužit i zahrada s altánem, která bezprostředně sousedí s budovou.

V ambulantní traktu umístěném v přízemí budovy „I“ je pak umístěna všeobecná psychiatrická ambulance a specializované poradny pro nemocné se závažnými duševními poruchami (psychotické poruchy, poruchy nálady). Dva denní doléčovací stacionáře jsou určeny k poskytování kombinace psychoterapeutických, rehabilitačních a sociálních služeb pro léčbu jednotlivých diagnostických skupin nemocných duševními poruchami. Rozšířením ambulantní a stacionární péče o pacienty Centra psychiatrie KNL, a.s. dojde ke zvýšení regionální dostupnosti psychiatrických služeb v Libereckém kraji.

Celkové náklady na projekt „Rekonstrukce a rozšíření Oddělení psychiatrie v budovách I a E (předpokládané dokončení v srpnu 2020), v rámci 54. výzvy IROP Deinstitucionalizace psychiatrické péče, činí 150 mil. Kč. Dotace činí 85 % uznatelných nákladů, 15 % je pak spoluúčast KNL, a.s.

V nových prostorech dále pokračovalo XVI. Psychiatrické sympozium s přednáškami prim. MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Mohra, Ph.D., prof. MUDr. Jiřího Masopusta, Ph.D. a prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D.