Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážení dárci, dovolujeme si Vás upozornit na organizaci odběrů krve v období vánočních svátků.

Odběry v období 21. 12. 2020 – 4. 1. 2021

Odběry plazmy dle objednávek.

Odběry plné krve pouze s aktuální pozvánkou:

 • 21.12.2020
 • 22.12.2020
 • 28. 12. 2020 – pouze s pozvánkou na tento den
 • 30. 12. 2020 – pouze s pozvánkou na tento den
 • 4.1.2021

 

Odběry plné krve neprovádíme: 23., 29., 31. 12. 2020

 

Odběry plazmy a plné krve od 4. 1. 2021

 

Děkujeme za spolupráci v roce 2020.

Přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2021 hodně zdraví a spokojenosti.

                                                         

MUDr. Renata Procházková, Ph. D.

primářka TO KNL a.s.