Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Krajská nemocnice Liberec se v první polovině tohoto roku stala jedním z partnerů mezinárodního projektu #HealthLabs4Value a začala s jeho implementací na liberecké Spinální jednotce.
  • Projekt financovaný z evropského dotačního programu Interreg Central Europe je zaměřený na zdravotnické aktivity, které podpoří vývoj a zavádění digitálních řešení a nových technologií v péči o pacienty.
  • V České republice se do projektu Health Labs4Value zapojila Krajská nemocnice Liberec a DEX Innovation Centre. Ty se zaměří na zlepšení péče o pacienty s poraněním nebo onemocněním páteře. Pilotní implementace probíhá na liberecké Spinální jednotce, která se zaměřuje na pacienty po úrazech nebo s onemocněním páteře. Tito pacienti opouštějí nemocnici ve stavu, který jim umožňuje pokračovat v léčebném procesu jinde, například na rehabilitaci či u obvodního lékaře. Pacienti jsou poučeni o nutnosti cvičení, zdravé výživy a o potřebě pokračovat v procesu hojení. Bohužel po odchodu z nemocnice často ztrácejí získané návyky a může tak docházet ke zhoršení jejich zdravotního stavu, ale i finančním ztrátám na straně českého zdravotnictví.
  • Cílem projektu je tedy najít způsob propojení všech aktérů zapojených do procesu léčby pacienta. V ideálním případě potom umožnit všem zapojeným sdílet informace o aktuálním stavu pacienta, jeho potřebách a možnostech další léčby. Tento přístup, založený na spolupráci, má zabránit zhoršování stavu pacienta a umožnit lepší sledování jeho zdravotního pokroku.
  • Jedním z prvních pacientů, který byl do projektu na Spinální jednotce zapojen, je i Filip P. (viz foto), jehož příběh pro vás budeme zpracovávat.
  • Projektu se účastní jedenáct partnerů z šesti zemí a bude trvat tři roky. Celkový rozpočet projektu je 2,19 milionu eur (částka pro KNL z toho činí 148.400,- eur).