Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Od 24.5.2021  bude na  OKB KN Liberec stanovován nový nádorový marker chromogranin A.

Stanovení bude prováděno ze séra venózní krve radioimunoanalytickou metodou v sériích jednou za dva týdny nebo dle dohody.

Referenční rozmezí:  do 108 ug/l.

Chromogranin A je produkovaným neurony a endokrinními buňkami (např. příštítná tělíska, exokrinní buňky pankreatu, buňky produkující inzulin a glukagon) a buňkami disperzního neuroendokrinního systemu. Hlavním zdrojem je dřeň nadledvin.

POUŽITÍ – jako cirkulující neuroendokrinní tumorový marker pro:

 diagnostiku endokrinně nefunkčních neuroendokrinních tumorů (NET) nebo nádory s méně spolehlivými nebo nestabilními markery (NSE, 5HIO, metanefriny a katecholaminy), karcinoidy, feochromocytom, neuroblastom, medulární karcinom štítné žlázy, tumory Langerhansových ostrůvků pankreatu, některé tumory hypofýzy. Byl prokázán i u mnohočetných endokrinních neoplázií  typu I, dětských neuroblastomů i u neuroendokrinní diferenciace karcinomu prostaty nereagující na hormonální léčbu.

hodnocení vývoje onemocnění, zvýšení u metastáz NET

hodnocení odpovědi na léčbu.

Zvýšené hodnoty mohou být při terapii kortikoidy a inhibitory protonové pumpy a při poruchách funkce ledvin a jater.

 

Kontaktní osoba na OKB – Ing. Křapková tel.: 2167, Mgr. Šírová 2157

 

RNDr. P. Matoušek, Ph.D.
OKB KN Liberec