Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V konferenční místnosti budovy G proběhlo od 15 hodin setkání zástupců ministerstva zdravotnictví, zástupců Libereckého kraje, hlavních sester nemocnic v Libereckém kraji a dalších hostů vybraných sociálních zařízení Libereckého kraje, kde proběhla volná diskuze nad současnou situací ve zdravotnictví. Řešil se nedostatek sester, větší motivace, více volnosti pro management a další.

Přítomní:
ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA / hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová / náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky (MPSV) Mgr. Jana Hanzlíková / poslankyně PČR Mgr. Jana Pastuchová / náměstek hejtmana LBC kraje pro resort zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka / předseda představenstva a generální ředitel KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, PhD. / ředitelka ošetřovatelské péče KNL, a.s. Mgr. Marie Fryaufová / hlavní sestra nemocnice Turnov, KNL, a.s. Mgr. Eva Krejčí / zdravotnický záchranář Bc. Zdeněk Jindříšek, Dis. / náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jablonec n. N., p.o. Mgr. Jitka Řehořová, MBA / ředitelka ošetřovatelské péče NsP Česká Lípa, a.s. Mgr. Dana Šperlíková / ředitelka Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Ing. Marcela Škodová  a vrchní sestra Miloslava Šviková / manažerka zdravotně sociální péče ZSS Turnov, Domov důchodců Pohoda Mgr. Adéla Stehlíková / ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o. Bc. Jan Gabriel

Zástupci ministerstva mimo jiné v tento den navštívili také nemocnici v Jablonci n. Nisou, ZZSLK, Dětské centrum a ZDVOP Sluníčko a rehabilitační centrum Sarema Liberec. Na Liberecké konferenci nelékařských profesí, kterou organizuje KNL a koná se dvakrát ročně v knihovně, také krátce podiskutovali o ožehavých tématech zdravotnictví se zaměstnanci KNL (vzdělání sester, personální problémy, atd.)