Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Dne 23. 11. poctila svojí milou návštěvou gynekologicko-porodnické oddělení KNL paní Renata Schmid ze Švýcarska. Její tchán, Dr. J. H. Schmid byl v předválečném období primářem tohoto oddělení. Dr. Schmid byl nacisty kvůli své rase perzekuován, ale díky své německé manželce přežil a po válce se stal primářem v nemocnici bývalé NDR, kam byl odsunut.

Na památku předala paní Schmid současnému primáři gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Pavlu Černému podobiznu Dr. Schmida a lékařský diplom absolventa tehdejší Vídeňské univerzity. Po porodnickém oddělení ji doprovázela staniční sestra Mgr. Andrea Lorenz.