Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Naše nemocnice je opět blíže ke stavbě Centra urgentní medicíny, 15. dubna totiž nabylo právní moci územní rozhodnutí pro výstavbu. Dnes se u nás na toto téma konala tisková konference. Aktuálně probíhají jednání o přeložkách inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, TUV). V průběhu měsíce května–června bude zahájena demolice domů v Kristiánově ulici. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 firem, výsledná cena činí cca 3 mil. Kč.

Pokračují také projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Se získáním stavebního povolení se počítá ještě v letošním roce, časové předpoklady pro dokončení dokumentace pro provádění stavby a následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby pak v optimální variantě směřují k zahájení stavby koncem roku 2021. Kolaudace se předpokládá v roce 2024.
/tisková zpráva/