Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Naše nemocnice je opět blíže ke stavbě Centra urgentní medicíny, 15. dubna totiž nabylo právní moci územní rozhodnutí pro výstavbu. Dnes se u nás na toto téma konala tisková konference. Aktuálně probíhají jednání o přeložkách inženýrských sítí (plyn, elektro, voda, TUV). V průběhu měsíce května–června bude zahájena demolice domů v Kristiánově ulici. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 firem, výsledná cena činí cca 3 mil. Kč.

Pokračují také projekční práce na dokumentaci pro stavební povolení. Se získáním stavebního povolení se počítá ještě v letošním roce, časové předpoklady pro dokončení dokumentace pro provádění stavby a následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby pak v optimální variantě směřují k zahájení stavby koncem roku 2021. Kolaudace se předpokládá v roce 2024.
/tisková zpráva/