Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Ojedinělý systém ošetřovatelské dokumentace a nastaveného procesu ošetřovatelství, se kterým přišla Krajská nemocnice Liberec, a.s., sbírá jedno ocenění za druhým. Již na podzim loňského roku s ním uspěla v prvním ročníku nové soutěže o Cenu Antonína Vejtasy, aktuálně jeho výjimečnost a přínos ocenili v 11. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice, kde získal v nabité konkurenci projektů z celé České republiky skvělé třetí místo. Soutěž organizuje Kraj Vysočina s cílem nabídnout analýzu stávajícího stavu bezpečí zdravotní péče v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Projekt „Naše sestra“ k vytvoření nové ošetřovatelské dokumentace v KNL vznikl z důvodu navýšení administrativní zátěže zdravotníků v posledních letech spojeného s nedostatkem středního nelékařského personálu. V ošetřovatelské dokumentaci se liberecká nemocnice, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení potýkala s velkým počtem různých ošetřovatelských formulářů. Značné množství předdefinovaných ošetřovatelských diagnóz nebylo příliš srozumitelné a výtěžnost zapsaných dat byla minimální.

„V rámci projektu aktualizace ošetřovatelské dokumentace vznikl zcela nový a republikově ojedinělý koncept dokumentování ošetřovatelské péče, který je podpořen jasnými interními předpisy. Ošetřovatelský proces je logicky propojen s vedením zdravotnické dokumentace, přičemž jsou nastavena pravidla, podle kterých je tento postup v KNL realizován. Již druhé ocenění našeho projektu během poměrně krátké doby je pro mě zpětnou vazbou, že aktualizovanou dokumentací byl nastaven optimální směr i z pohledu osob, které udávají celorepublikové i legislativní postupy v ošetřovatelství, říká Marie Fryaufová, ředitelka ošetřovatelské péče.

Jak vysvětluje, současný postup nastavil logičnost, jednoduchost a snížil administrativní zátěž sester. To bylo ostatně hlavním záměrem celé změny, a ředitelka je ráda, že se to liberecké nemocnici podařilo. Každý krok k minimalizaci úkonů, jež primárně neznamenají bezprostřední fyzickou péči o pacienty, je podle ní pro personál krokem důležitým, který mu dokáže v praxi ulehčit.

„Do jisté míry je omylem si myslet, že bezpečí pacientů zajistí papírová dokumentace. Jsou to sestry, které se starají o pacienty a které papírování nesmí přetěžovat. Zjednodušení dokumentace vedlo k tomu, aby čas, který věnují skutečné péči o pacienta, a evidování toho, jak se o něj starají, byly ve správném poměru ve prospěch pacienta“, uvedla Eva Nesládková, manažerka kvality KNL, za projektový tým „Naše sestra“.

Hodnotící komise se v soutěži Bezpečná nemocnice zaměřuje mimo jiné také na možné využití zkušeností vyplývajících z projektu v jiných zdravotnických zařízeních včetně případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat. Tématem letošního ročníku bylo bezpečí a kvalita ve zdravotnictví s dovětkem: Jak čelit aktuálním problémům a výzvám.

„Moderní medicína a moderní zdravotnictví přináší kromě obrovského množství nových klinických poznatků, nových léků i moderních technologií také řadu nových rizik, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, potřebu řešení nových situací, na které musí umět zdravotníci a další lidé v nemocnicích adekvátně reagovat. Právě výběrem tématu reagujeme na neustálou potřebu sdílení příkladů dobré praxe,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.