Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu
Letos slaví Komplexní cerebrovaskulární centrum KNL, a.s. sedm let. U této příležitosti se konala odborná konference Neurocentra, kterou zahájil lékařský ředitel KNL MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. a vedoucí lékař iktové jednotky MUDr. Lubomír Jurák.
Kromě odborných přednášek zaměstnanců KNL se akce účastnila i MUDr. Sylva Klimošová z Kliniky rehabilitace z pražské FN Motol a studentky Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec.
Součástí konference bylo i předání ocenění ESO (European Stroke Organization) Angels Award KNL, a.s. (na fotce s MUDr. Jurákem). Toto ocenění má tři úrovně nejnižší (zlatou), střední (platinovou) a nejvyšší (diamantovou). Cílem je zhodnotit léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Sleduje se způsob a rychlost znovuobnovení toku krve do mozku, provádění radiodiagnostických vyšetření, testování poruchy polykání, nastolení prevence pacientů vůči opakování ischemického iktu a nakonec umístění pacientů na iktové jednotce či jiné jednotce intenzivní péče.
Ocenění se uděluje po kvartálech. V České republice toto ocenění získala jen ÚVN Praha Střešovice v 2. kvartálu loňského roku a v 1. kvartálu letošního roku cenu získala spolu s KNL, a.s. i Nemocnice Jihlava.