Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Řemdih_2

Během koncertu, který se konal v příjemném prostředí zahrady dětského psychiatrického oddělení, zazněly středověké tance, pochody i milostné písně z různých koutů Evropy. Většina skladeb vskutku připomínala svou razantností řemdih – onu hroznou zbraň husitských válečníků.

Zároveň si posluchači vyslechli naživo hudební nástroje, které by jinak v soudobém repertoáru těžko hledali. Mám na mysli zvukově výrazné šalmaje – předchůdce dnešních hobojů a klarinetů, cistru – strunný drnkací nástroj podobný kytaře či fidulu – středověký smyčcový nástroj podobný viole.

Koncert uspořádala Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. díky finanční podpoře Nadace Preciosa.

Pro přiblížení hudební atmosféry doporučujeme níže uvedený odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=TiQsIP6-sCM