Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Řemdih_2

Během koncertu, který se konal v příjemném prostředí zahrady dětského psychiatrického oddělení, zazněly středověké tance, pochody i milostné písně z různých koutů Evropy. Většina skladeb vskutku připomínala svou razantností řemdih – onu hroznou zbraň husitských válečníků.

Zároveň si posluchači vyslechli naživo hudební nástroje, které by jinak v soudobém repertoáru těžko hledali. Mám na mysli zvukově výrazné šalmaje – předchůdce dnešních hobojů a klarinetů, cistru – strunný drnkací nástroj podobný kytaře či fidulu – středověký smyčcový nástroj podobný viole.

Koncert uspořádala Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. díky finanční podpoře Nadace Preciosa.

Pro přiblížení hudební atmosféry doporučujeme níže uvedený odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=TiQsIP6-sCM