Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na aktuální vývoj onemocnění Covid-19 vyhlašujeme s platností od soboty 19. 9. ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost otce u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Řemdih_2

Během koncertu, který se konal v příjemném prostředí zahrady dětského psychiatrického oddělení, zazněly středověké tance, pochody i milostné písně z různých koutů Evropy. Většina skladeb vskutku připomínala svou razantností řemdih – onu hroznou zbraň husitských válečníků.

Zároveň si posluchači vyslechli naživo hudební nástroje, které by jinak v soudobém repertoáru těžko hledali. Mám na mysli zvukově výrazné šalmaje – předchůdce dnešních hobojů a klarinetů, cistru – strunný drnkací nástroj podobný kytaře či fidulu – středověký smyčcový nástroj podobný viole.

Koncert uspořádala Dobromysl – Dobrovolnické centrum Krajské nemocnice Liberec, a. s. díky finanční podpoře Nadace Preciosa.

Pro přiblížení hudební atmosféry doporučujeme níže uvedený odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=TiQsIP6-sCM