Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vážení dárci, níže uvádíme několik informací:

 

22.6.2020 COVID-19 – mimořádné opatření

Prosíme dárce, kteří pracují ve firmě Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. – závod Liberec, aby odložili případný plánovaný odběr dle následujících opatření:

 1. Po kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s infikovanou osobou, nelze darovat následujících 14 dnů po tomto kontaktu.
 2. Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

V případě počínajících příznaků virózy, nachlazení, suchého kašle, ztráty čichu apod. na transfuzní oddělení vůbec nevstupujte!

Děkujeme za pochopení.

 

22.5.2020 Organizace provozu odběrů krve a plazmy v období od 22.6.2020 do 6.9.2020

Dovolujeme si vás upozornit na organizaci provozu odběrů krve a plazmy v období od 22.6.2020 do 6.9.2020.

 • ODBĚRY PLNÉ KRVE: pondělí, středa, čtvrtek 

Výjimka:  úterý 7.7. provádíme odběr plné krve

                 středa 8.7. neprovádíme odběr plné krve

 • ODBĚRY PLAZMY dle objednávek

 

21.4.2020 Elektronické přihlášení k odběru plazmy

Vážení dárci, dovolujeme si Vám oznámit, že je možné přihlásit se elektronicky k odběru plazmy.

 

15.4.2020 Aktuální informace k darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2:

 1. Dárce, který prodělal infekci COVID-19 s bezpříznakovým nebo lehkým průběhem bez nutnosti hospitalizace, může darovat krev za 14 dnů po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru.
 2. Dárce, který prodělal infekci COVID-19 se závažným průběhem a nutností hospitalizace, může darovat krev za 28 dnů po 2. negativním výsledku PCR SARS-CoV-2 z výtěru.

 

31.3.2020 Omezení odběrů

Vzhledem k epidemiologické situaci se do odvolání nekonají odběry plazmy. Do odvolání se každý pátek nebudou konat žádné odběry plné krve ani plazmy.

 

13.3.2020 Koronavirus – aktualizace preventivního opatření

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rozšiřujeme již zavedená preventivní opatření.

 1. S platností od 16. 3. 2020 nemohou osoby, které se vracejí z Evropy, darovat krev ani krevní složky po dobu 28 dní po návratu.
 2. Po kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (z důvodu návratu ze zahraničí nebo z důvodu kontaktu s infikovanou osobou), nelze darovat následujících 14 dnů po tomto kontaktu.
 3. Osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po ukončení karantény.

V případě počínajících příznaků virózy, nachlazení, suchého kašle apod. na transfuzní oddělení vůbec nevstupujte!

 

11.3.2020 Elektronický objednávkový systém pro dárce plné krve

S platností od 11.3.2020 jsme zprovoznili elektronický objednávkový systém pro dárce plné krve. Dárci, kteří již obdrželi přihlašovací údaje se mohou k dalšímu dárcovství plné krve objednat sami na https://www.nemlib.cz/darovani-krve/.

 

11.3.2020 Výskyt COVID-19

Vzhledem k výskytu COVID-19 jsou dárci dočasně vyřazeni na 28 dnů (4 týdny) po návratu z těchto zemí: Itálie, Španělsko, Německo a Francie. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace je nutné počítat s tím, že počet rizikových oblastí může narůstat. Sledujte naše aktuality.

 

10.1.2020 Vyšetření anti-HBc

Z důvodu zvýšení bezpečnosti transfuzních přípravků jsme rozšířili panel vyšetření známek infekcí o protilátky proti žloutence typu B. Samotná pozitivita tohoto parametru neznamená, že je dárce infekční. Je však známkou kontaktu s virem hepatitidy B v minulosti a je proto důvodem k trvalému vyřazení z dárcovství.

Děkujeme za pochopení.