Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
I u nás v liberecké nemocnici se v souvislosti s poklesem počtu Covid-19 pozitivních pacientů pomalu VRACÍME do „normálu“ a K PLÁNOVANÝM OPERACÍM.
Problémem nicméně i nadále zůstávají lůžka na JIP, která potřebují pacienti po náročných operacích. Na nich totiž stále z velké části leží pacienti s Covid-19 nebo s vážnými pokovidovými komplikacemi. Nelehkou zdravotní situací se posledním roce se bohužel – zejména na urologii a ortopedii – prodloužily čekací doby až o 4 měsíce. Naopak na odděleních jako je kardio či onkologie jsme nepřerušili provoz a akutní výkony jsme prováděli i během nejtěžších období pandemie a skluz pro pacienty tedy nebude tak značný.
Pokud vám byla v minulosti z důvodu kovidové uzávěry zrušena operace, očekávejte, že vás náš personál bude postupně obvolávat a na operace zvát. I naši lékaři jsou nicméně jen lidé a nebudou schopni kontaktovat a naplánovat operace všem pacientům během jednoho týdne. Buďte tedy, prosíme, trpěliví a vyčkejte na jejich zavolání, jakož i na další informace týkající se povinného negativního testu před operací, atp.
Děkujeme vám za součinnost a omlouváme se za komplikace.