Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Soutěž o architektonický návrh projektu na modernizaci Krajské nemocnice Liberec, a. s. se chýlí ke konci. Ve dnech 14. a 15. února se sešla hodnotitelská porota složená ze zástupců vyhlašovatele i nezávislých architektů, aby na závěr složitého a pečlivého posuzování vybrala tři nejúspěšnější z celkového počtu třinácti návrhů, které byly předloženy v rámci urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na modernizaci KNL.

Oceněné byly návrhy těchto ateliérů, v pořadí od nejúspěšnějšího:

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.

ATELIER PENTA v. o. s.

DOMY s.r.o.

 

Kromě uvedených oceněných účastníků soutěže udělila porota další tři mimořádné odměny.

V současné době probíhá formální ukončování soutěže dle zákona o veřejných zakázkách a soutěžního řádu České komory architektů, které bude v nejbližších dnech završeno odsouhlasením výsledků soutěže ze strany vyhlašovatele a jejich oznámením všem soutěžícím. V návaznosti na tento akt budou vyhlášeny oficiální výsledky soutěže s podrobnějšími informacemi, včetně dalšího postupu, o čemž následně budeme informovat veřejnost.