Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Posilovat horní části těla umožní pacientům spinální jednotky v Krajské nemocnici Liberec zcela nový unikátní handbike trenažér, jehož autorem je Heřman Volf. Ten jej také liberecké nemocnici věnoval. Stejně tak chce trenažérem vybavit i ostatní spinální jednotky v České republice a kromě nich ještě všechny rehabilitační ústavy. Zdarma je zdravotnická zařízení mohou mít díky dárcům, kdy na jeden je potřeba získat 64.000 korun. Celý projekt zajišťuje spolek Cesta za snem.

Handbike je v podstatě obdoba klasického jízdního kola, ale na rozdíl jej nepohání nohy, ale ruce. „Ročně přijímáme kolem stovky nových pacientů, z nichž mnozí jsou u nás hospitalizováni po úrazech, které se jim staly při sportování. Handbike může být nejenom skvělou posilovací pomůckou, ale zároveň názornou ukázkou, že ani v případě zdravotního omezení není nutné končit s aktivním sportováním,“ říká staniční sestra Alena Kyrianová s tím, že pacientům může především psychicky pomoct vidina toho, že ani na vozíku život nekončí.

Liberecká spinální jednotka může handbike vnímat i jako dar ke svému výročí. Letos je to totiž patnáct let od jejího vzniku. Spádově pod ní spadá zhruba 2,5 milionu lidí, nejenom z Libereckého kraje, ale také Ústeckého, Středočeského a Hradeckého.

Výjimečná oproti jiným v republice (v Praze, Ostravě a Brně) je pracovní pozicí instruktora soběstačnosti. Na té pracuje v pořadí již druhý handicapovaný, Alois Serbus. Jeho úkolem je naučit ochrnuté pacienty úkonům sebeobsluhy, díky čemuž se mohou následně snáze vrátit do běžného života. A s ohledem na fakt, že sám se musel s potížemi v počátku po ochrnutí potýkat, dokáže se do pacientů vcítit a pomoc jim ušít na míru.