Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V pondělí v odpoledních hodinách proběhl v jídelně KNL „Den pootevřených dveří” nové zaměstnanecké školky, kde byl představen její koncept a také noví zaměstnanci. Sešlo se tu na 60 zájemců, zatím především z řad zaměstnanců nemocnice a KNL Cateringu.

Nová školka KNofLík se otevírá letos v září, zápis do čtyř tříd proběhne v květnu. O názvu mateřské školy rozhodovali zaměstnanci KNL, kteří se mohli účastnit výběrového řízení na tvorbu názvu a grafického ztvárnění logotypu, které mělo korespondovat se stávajícími logy školek Technické univerzity ŠkaTULka a mateřské školy U bílého králíka v České Lípě. Název měl být zároveň propojen s Krajskou nemocnicí Liberec, což se povedlo :o)