Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Vážení návštěvníci nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantě. Návštěvy všech hospitalizovaných pacientů v KNL jsou nadále povoleny, avšak pouze s ochranou dýchacích cest (rouška nebo respirátor). Výjimkou je dětské oddělení a odd. dětské psychiatrie, kde ochrana dýchacích cest vyžadována není. Děkujeme, že tato opatření respektujete.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V sobotu 10. 3. 2018 se uskutečnil Den otevřených dveří oddělení ARO KNL (Anesteziologicko-resuscitační oddělení) pro zaměstnance KNL a jejich rodinné příslušníky. Ti si mohli prohlédnout a vyzkoušet přístrojovou techniku, nosítka, zvedák pro imobilní pacienty, vakuové fixační dlahy a matrace, anesteziologický přístroj a další.

Na jednom z mnoha stanovišť si také ověřili své vědomosti a dovednosti týkající se kardiopulmonální resuscitace a vyzkoušeli si použití automatického externího defibrilátoru.

V pravidelných intervalech probíhala také prohlídka hyperbarické komory, což je speciální uzavřené zařízení vyrobené z oceli, v němž pacienti pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá např. při hojení ran, při otravě oxidem uhelnatým nebo při dekompresním onemocnění potápěčů apod.

Třešničkou na dortu bylo poutavé vyprávění sester ARO o práci resuscitačního týmu spojené s prohlídkou heliportu a místnosti sloužící k záchraně pacientů přivezených vrtulníkem.