Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

V sobotu 10. 3. 2018 se uskutečnil Den otevřených dveří oddělení ARO KNL (Anesteziologicko-resuscitační oddělení) pro zaměstnance KNL a jejich rodinné příslušníky. Ti si mohli prohlédnout a vyzkoušet přístrojovou techniku, nosítka, zvedák pro imobilní pacienty, vakuové fixační dlahy a matrace, anesteziologický přístroj a další.

Na jednom z mnoha stanovišť si také ověřili své vědomosti a dovednosti týkající se kardiopulmonální resuscitace a vyzkoušeli si použití automatického externího defibrilátoru.

V pravidelných intervalech probíhala také prohlídka hyperbarické komory, což je speciální uzavřené zařízení vyrobené z oceli, v němž pacienti pod tlakem dýchají stoprocentně čistý kyslík. Hyperbarická oxygenoterapie pomáhá např. při hojení ran, při otravě oxidem uhelnatým nebo při dekompresním onemocnění potápěčů apod.

Třešničkou na dortu bylo poutavé vyprávění sester ARO o práci resuscitačního týmu spojené s prohlídkou heliportu a místnosti sloužící k záchraně pacientů přivezených vrtulníkem.