Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

DAROVÁNÍ PLAZMY PO PRODĚLANÉ INFEKCI KORONAVIREM (COVID-19)

Transfuzní oddělení KNL odebírá plazmu dárců po uzdravení z koronavirové infekce. Tato plazma může být použita k léčbě pacientů s onemocněním Covid 19. Díky zájmu a ochotě dárců krve i široké veřejnosti máme v tuto chvíli této plazmy dostatek, nicméně vzhledem k epidemiologické situaci  v odběrech stále pokračujeme.

Pokud máte zájem tuto plazmu darovat, kontaktujte nás nejlépe e-mailem na: transfuzni@nemlib.cz, případně na telefonu 800 100 091.

Ozveme se vám a postupně pozveme k odběru vzorku krve na zjištění množství protilátek proti koronaviru, případně na vyšetření krevní skupiny. Vhodné osoby s vysokou hladinou protilátek proti Covidu-19 následně (cca za 1–3 týdny podle kapacity laboratoře vyšetřující protilátky i kapacity transfuzního oddělení) vyzveme k vlastnímu odběru plazmy pro léčbu našich pacientů.

Děkujeme Vám.

MUDr. Renata Procházková, PhD.
Transfuzní oddělení KNL