Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

„Hladino říčky,

ty se v obloze vzhlížíš

nebo se právě ona

do tebe hříží.“

„Myslel jsem si: co je tohle za techniku hraní na kytaru a kde se bere ta unikátní barva tónů? Každému musí být jasné, že je to určitě elektrická kytara – ale co všechno to ostatní? To přece nemůže hrát jediný člověk, chvílemi to zní jako malý orchestr, chvílemi jako varhany – ten úžasný mystický zvuk! Co tohle může být za techniku? Mezitím začala zpěvačka zpívat střední polohou svého hlasu, i ten se zařezával hluboko do srdce.“

 Takto se o Dagmar Voňkové v roce 1989 vyjádřil japonský kytarista Fukuo Hamasaka*. A tuto zcela výjimečnou osobnost naší folkové scény měli možnost si vyslechnout na živo pacienti spinální jednotky. Koncert nebyl pouze prezentací tvorby, písničkářka se zmínila též o tom, jak jednotlivé skladby vznikají. Ostatně právě okamžiky sdílení mezi jednotlivými písněmi dodaly koncertu zvláštní punc intimity.

 Koncert se uskutečnil ve středu 19. září 2018, uspořádalo jej dobrovolnické centrum Dobromysl díky laskavé podpoře Nadace Preciosa a jeho atmosféru alespoň náznakově přibližuje video dostupné z níže uvedeného odkazu.

https://www.youtube.com/watch?v=kRlN9QK4rAc

 *Jeho slova ocitována z publikace Dagmar Voňková, Listí, Galén, 2010

Koncert Dagmar Voňkové v bývalé kapli KNL (2013), ilustrační foto
Koncert Dagmar Voňkové v bývalé kapli KNL (2013), ilustrační foto