Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Minulý týden v úterý podvečer dne 10. 12. proběhlo každoroční setkání dobrovolníků s managementem KNL, který ocenil jejich aktivity u pacientů. Zhruba s dvaceti dobrovolníky z našeho centra Dobromysly se můžete setkat na různých odděleních jak v Liberci, tak i Turnově. Tak například Majka vede tvořivé dílničky s pacienty, Petr se stará o zásobení knihovniček po nemocni, Růt čte a rozpráví, Jarmila stříhá a upravuje vlasy, Elena si s pacienty povídá, Petr vozí pacienty mimo nemocniční pokoj. Ostatní dobrovolníci, kteří se setkání z pracovních či osobních důvodů nemohli zúčastnit, s pacienty také tvoří, pečou, nebo si povídají.
Máme také radost z toho, že pan Petr Výboch, který pravidelně dochází za našimi pacienty na spinální jednotku, je čerstvým držitelem Ceny Křesadlo Libereckého kraje, která se uděluje dobrovolníkům v ČR za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých již od roku 2001.
A proč jsou dobrovolníci pro naše pacienty tak důležití? Nejsou zdravotníci a přinášejí civilní témata. Jsou to velice skromní lidé, kteří dělají neobyčejně záslužnou věc ve svém volném čase bez nároku na honorář.
Zaslouží si naši úctu a respekt a za to jim moc děkujeme!