Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu
Minulý týden v úterý podvečer dne 10. 12. proběhlo každoroční setkání dobrovolníků s managementem KNL, který ocenil jejich aktivity u pacientů. Zhruba s dvaceti dobrovolníky z našeho centra Dobromysly se můžete setkat na různých odděleních jak v Liberci, tak i Turnově. Tak například Majka vede tvořivé dílničky s pacienty, Petr se stará o zásobení knihovniček po nemocni, Růt čte a rozpráví, Jarmila stříhá a upravuje vlasy, Elena si s pacienty povídá, Petr vozí pacienty mimo nemocniční pokoj. Ostatní dobrovolníci, kteří se setkání z pracovních či osobních důvodů nemohli zúčastnit, s pacienty také tvoří, pečou, nebo si povídají.
Máme také radost z toho, že pan Petr Výboch, který pravidelně dochází za našimi pacienty na spinální jednotku, je čerstvým držitelem Ceny Křesadlo Libereckého kraje, která se uděluje dobrovolníkům v ČR za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých již od roku 2001.
A proč jsou dobrovolníci pro naše pacienty tak důležití? Nejsou zdravotníci a přinášejí civilní témata. Jsou to velice skromní lidé, kteří dělají neobyčejně záslužnou věc ve svém volném čase bez nároku na honorář.
Zaslouží si naši úctu a respekt a za to jim moc děkujeme!