Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Pravidla pro návštěvy v KNL,a.s.

Vážené návštěvy našich pacientů v Krajské nemocnici Liberec. V rámci bezpečí a kvality poskytované péče našim pacientům prosíme o respektování doporučených pravidel při návštěvě pacienta v KNL,a.s.

https://www.nemlib.cz/covid-19/mimoradna-opatreni/

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dnes po celý den probíhala v přednáškovém sále již 37. Severočeská transfuziologická konference pořádaná Transfuzním oddělením KNL, a.s. a Společnosti pro tranfuzní lékařství ČSL JEP. Přítomné přivítal generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, PhD. a přednostka Centra laboratorní medicíny a primářka transfuzního oddělení MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

Zde pár fotografií z akce: