Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Dnes po celý den probíhala v přednáškovém sále již 37. Severočeská transfuziologická konference pořádaná Transfuzním oddělením KNL, a.s. a Společnosti pro tranfuzní lékařství ČSL JEP. Přítomné přivítal generální ředitel MUDr. Richard Lukáš, PhD. a přednostka Centra laboratorní medicíny a primářka transfuzního oddělení MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

Zde pár fotografií z akce: