Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Na konci ledna se u nás již tradičně koná setkání managementu KNL se zaměstnanci. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Generální ředitel KNL MUDr. Richard Lukáš, PhD. při pondělním setkání zrekapituloval uplynulý rok, poděkoval zaměstnancům za jejich nasazení, obětavost a péči o pacienty a také přiblížil, co nemocnici v roce 2019 čeká. Zdůraznil, že i přes komplikovanou situaci ve zdravotnictví došlo k růstu platů a byly vyplaceny odměny, nemocnice nyní staví zaměstnaneckou školku, připravuje obměnu nemocničního informačního systému, plánuje se výstavbu a instalaci PET/CT a další investice za více než 150 milionů Kč.
V závěru setkání pak MUDr. Lukáš apeloval na soudržnost zaměstnanců a všem popřál v roce 2019 hodně sil a dobré zdraví.