Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Centrum psychiatrie KNL, a.s. Vás srdečně zve na XVII. psychiatrické sympózium, které se bude konat 10. listopadu 2022 od 16:00 hodin v přednáškovém sále Lékařské knihovny (pavilon P) Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Odborný program:

16:05-16:40 Chronobiologie v psychiatrii
odb. as. MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

16:45-17:20 Dandy-Walker varianta u nemocných s psychózou
prim. MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Centrum psychiatrie KNL, a.s.

17:20-17:35 Přestávka na kávu

17:35-18:10 Sérové koncentrace psychofarmak v klinické praxi
MUDr. Jan Pásztor
Centrum psychiatrie KNL, a.s.

18:15-18:50 Individualizace elektrokonvulzivní terapie
MUDr. Mgr. Magdaléna Nováková
Centrum psychiatrie KNL, a.s.

18:50-20:00 Zakončení sympózia, raut.
Sympózium je pořádáno v rámci programu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a bude ohodnoceno 3 kredity.
Není nutné se předem registrovat, není požadován účastnický poplatek.
Těšíme se na Vaši účast.

Program XVII. Psych.symp. 10.11.2022