Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Stejně tak jako každoročně, i letos se Nefrologické oddělení Krajské nemocnice Liberec připojí aktivně k celosvětovému Dni ledvin, který tradičně připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu. Letos se tak možnost vyšetření ledvin pro širokou veřejnost nabízí ve čtvrtek 14. března. Kdokoliv může přijít bez nutnosti objednání mezi 8. a 14. hodinou do Nefrologické ambulance (3. patro PIO – budova B), kde mu budou provedeny základní vyšetření, jako je laboratorní prozkoumání moči, změřen krevní tlak, který může být jedním z varovných signálů ukazujících na potíže s ledvinami, a podobně. 

„Specifikum onemocnění ledvin spočívá v tom, že v počátečním stadiu jsou odhalitelná pouze prostřednictvím laboratorních vyšetření. Rozpoznatelné příznaky přicházejí na řadu až v pokročilých stadiích, kdy však choroba může vést již až k dialýze či dokonce transplantaci ledvin,“ upozorňuje MUDr. Miroslav Ryba, primář oddělení nefrologie a dialýzy.

Jak dále doplňuje, každý rok má Den ledvin své vlastní podtéma, letos je to chronické onemocnění ledvin, která postihuje až 10 procent populace. Nejčastěji jsou způsobena vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Zpozornit by měli lidé, kteří odpoví kladně na jednu a více z následujících otázek:

Máte vysoký krevní tlak? Máte cukrovku? Vyskytují se ve Vaší rodině choroby ledvin? Máte nadváhu? Kouříte? Je vám nad 50 let?

Zrádnost onemocnění ledvin spočívá v již zmíněné nenápadnosti. Člověk může ztratit až 90 procent funkce ledvin, aniž by měl jakékoliv potíže. Proto lékaři tak velký důraz na preventivní prohlídky.