Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Srdečně Vás zveme na odpolední odborný seminář, který pořádá Neurocentrum KNL, a.s.

pozvanka

PROGRAM   /12–16 h/


Úvodní slovo k problematice CMP   /Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra/
Naše výsledky v roce 2019   /MUDr. Lubomír JURÁK, Ph.D., JIP Neurocentra/
Fyzická aktivita v prevenci CMP   /MUDr. Luboš KRÁLÍK, JIP neurologie/
Interdisciplinární přístup ke komplexní rehabilitaci po CMP – Denní stacionář Albertov   /MUDr. Sylva KLIMOŠOVÁ, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM, Praha/
Jícnová echokardiografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou   /MUDr. Petr KLOFÁČ, Kardiocentrum/
Rehabilitace   /MUDr. Libor KUČERA, rehabilitace/
Strava jako prevence CMP   /Mgr. Anna WÜRZOVÁ, stravovací oddělení/
Aktivní trénink pro zlepšení plasticity mozku   /Bc. Hana KAFKOVÁ, rehabilitace/
Před a po CMP    /Mgr. Jolana STRNADOVÁ, Středisko podpůrné péče, Bc. Martina Blažková, ONP/
Těhotenství a cévní mozková příhoda   /MUDr. Zuzana Eichlová, neurologie/
Závěr a pozvání na další akce pořádané Neurocentrem a Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče   /MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., Milena Dudová/