Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 48 hodin
  • doloží, že v době ne delší než  180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Srdečně Vás zveme na odpolední odborný seminář, který pořádá Neurocentrum KNL, a.s.

pozvanka

PROGRAM   /12–16 h/


Úvodní slovo k problematice CMP   /Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra/
Naše výsledky v roce 2019   /MUDr. Lubomír JURÁK, Ph.D., JIP Neurocentra/
Fyzická aktivita v prevenci CMP   /MUDr. Luboš KRÁLÍK, JIP neurologie/
Interdisciplinární přístup ke komplexní rehabilitaci po CMP – Denní stacionář Albertov   /MUDr. Sylva KLIMOŠOVÁ, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM, Praha/
Jícnová echokardiografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou   /MUDr. Petr KLOFÁČ, Kardiocentrum/
Rehabilitace   /MUDr. Libor KUČERA, rehabilitace/
Strava jako prevence CMP   /Mgr. Anna WÜRZOVÁ, stravovací oddělení/
Aktivní trénink pro zlepšení plasticity mozku   /Bc. Hana KAFKOVÁ, rehabilitace/
Před a po CMP    /Mgr. Jolana STRNADOVÁ, Středisko podpůrné péče, Bc. Martina Blažková, ONP/
Těhotenství a cévní mozková příhoda   /MUDr. Zuzana Eichlová, neurologie/
Závěr a pozvání na další akce pořádané Neurocentrem a Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče   /MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., Milena Dudová/