Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Srdečně Vás zveme na odpolední odborný seminář, který pořádá Neurocentrum KNL, a.s.

pozvanka

PROGRAM   /12–16 h/


Úvodní slovo k problematice CMP   /Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra/
Naše výsledky v roce 2019   /MUDr. Lubomír JURÁK, Ph.D., JIP Neurocentra/
Fyzická aktivita v prevenci CMP   /MUDr. Luboš KRÁLÍK, JIP neurologie/
Interdisciplinární přístup ke komplexní rehabilitaci po CMP – Denní stacionář Albertov   /MUDr. Sylva KLIMOŠOVÁ, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Klinika rehabilitace 2. LF UK a FNM, Praha/
Jícnová echokardiografie u pacientů s cévní mozkovou příhodou   /MUDr. Petr KLOFÁČ, Kardiocentrum/
Rehabilitace   /MUDr. Libor KUČERA, rehabilitace/
Strava jako prevence CMP   /Mgr. Anna WÜRZOVÁ, stravovací oddělení/
Aktivní trénink pro zlepšení plasticity mozku   /Bc. Hana KAFKOVÁ, rehabilitace/
Před a po CMP    /Mgr. Jolana STRNADOVÁ, Středisko podpůrné péče, Bc. Martina Blažková, ONP/
Těhotenství a cévní mozková příhoda   /MUDr. Zuzana Eichlová, neurologie/
Závěr a pozvání na další akce pořádané Neurocentrem a Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče   /MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., Milena Dudová/