Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Srdečně Vás zveme na celodenní odbornou konferenci u příležitosti 8 let činnosti Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

 

P R O G R A M   K O N F E R E N C E


/08.00–09.30/ Registrace

/09.30/ Zahájení konference   /MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., vedoucí lékař CVSCP/


Současný stav iktového programu v ČR   /prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta Neurocentra/

Naše výsledky v roce 2018   /MUDr. Lubomír Jurák, PhD., JIP Neurocentra/

Deliriózní stavy u somaticky nemocných   /MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., psychiatrie/

20 let intervenční léčby ischemických iktů v KNL   /MUDr. Ladislav Endrych, MUDr. Miroslav Šercl, MUDr. Veronika Mellanová, MUDr. Vít Machačka, Centrum zobrazovacích metod/

RHB po CMP: kongres ISPRM Paříž 2018   /MUDr. Sylva Klimošová, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol/

Vliv alkoholu na vznik CMP   /MUDr. Luboš Králík, JIP Neurocentra, neurologie/

Efektivní antikoagulace a využití Antidota v r. 2019   /MUDr. Zuzana Eichlová, Neurocentrum, neurologie/

ANGELS INITIATIVE   /Robert Halvada/

CMP z pohledu Záchranné služby   /Michaela Vacková, ZZS LK/

Čas je pouhopouhé prozatím   /Lenka Tolarová, Eva Fialová, JIP Neurocentra/

S-PAS – Průvodce životem po cévní mozkové příhodě   /Mgr. Jan Mikula, Mobymedia CZ s.r.o./

Nejčastější chyby v polohování   /Bc. Hana Kafková, Bára Vojtěchová, Rehabilitace/

16.00 ZÁVĚR   /MUDr. Lubomír Jurák, Ph.D., Milena Dudová/


PROMÍTACÍ TECHNIKA: K dispozici počítač včetně přítomnosti technika.
DISKUZE: Vždy po skončení prezentace.
OBČERSTVENÍ FORMOU BUFETU: Catering, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
POPLATKY A POTVRZENÍ O ÚČASTI: Nelékaři Krajské nemocnice Liberec, a.s., nemocnice Liberec a Turnov, budou mít přiděleno 8 hodin za aktivní i pasivní účast na vzdělávací
akci – nutná registrace. Nelékařům z jiných zařízení bude potvrzení o účasti vydáno pouze
na vyžádání. Účast bez poplatku.
SPONZOŘI A DOPROVODNÁ VÝSTAVA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK A FARMACIE:
Boehringer Ingelheim spol. s r.o. / Soral & Hanzlik s.r.o. / Mobymedia CZ s.r.o. / HARTMANN – RICO a.s. / DMA PRAHA s.r.o.
ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ KONFERENCE:
Milena Dudová, Tel.: +420 485 312 709, E-mail: milena.dudova@nemlib.cz
Eva Vazačová, Tel.: +420 485 312 707, E-mail: eva.vazacova@nemlib.cz

program