Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

XV. celostátní rehabilitační konference KNL, a.s.

pořádaná ve spolupráci s TUL 

 „III. LIBERECKÝ DEN DĚTSKÉ REHABILITACE“

Téma: „Dětská noha“

8.11.2023

Technická univerzita Liberec

Informace

Pořadatel konference

Rehabilitační oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s.

Odborný garant

Mgr. Petra Brédová – vrchní fyzioterapeut rehabilitačního oddělení KNL, a.s.

prim. MUDr. Libor Kučera, odd. rehabilitace, KNL, a.s.

Datum a místo konání

8. 11. 2023

Technická univerzita Liberec, aula pavilonu G

Kredity

Souhlasné stanovisko vydalo UNIFY pod číslem 23/201.

Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání, účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Organizační a technické zajištění

Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. ve spolupráci s Cateringem KN Liberec a.s.,  oddělením IT KN Liberec a.s. a TU v Liberci.

Upozornění

Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentaci školicí činnosti.

Účastník je po celou dobu konference povinen dodržovat platná protiepidemická opatření.

Pozvánka

ke stažení zde

Odborný program

ke stažení zde

Hlavní partner

Technická univerzita v Liberci https://www.tul.cz/

Partneři

* firma BTL https://www.btl.cz/

* firma Eureko https://www.eureko.cz/

* Česká ergonomická společnost https://www.ergonomicka.cz/

* firma Otto Bock https://www.ottobock.com/cs-cz/domu

* firma Ortopedická protetika Liberec www.ortoprotet.cz

Doprava a místo konání

Doprava

Dopravu si každý účastník konference zajišťuje individuálně.

Místo konání

Konference se bude konat v aule budovy G Technické univerzity v Liberci.

V okolí univerzity je omezené množství parkovacích míst, doporučujeme parkovat
v obchodních centrech v centru Liberce – OC Fórum či OC Plaza a dále pokračovat
městskou hromadnou dopravou autobus č.15  směr Harcov kostel – Lukášovské údolí nebo
č.19 směr Harcov střelnice – Rudolfov, vystoupíte na zastávce Technická univerzita.
Při příjezdu do Liberce vlakem či autobusem využijte městskou hromadnou dopravu,
tramvaj č.2 a č.3 z nádraží na terminálu MHD v ulici Fügnerova, zde přestupte na autobus linka č. 15 nebo č. 19.

https://www.tul.cz/univerzita/budovy/

https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=428438&x=15.0760614&y=50.7730747&z=18

https://www.dpmlj.cz/images/Obrazky/01DPMLJ/PLANY/2022-02-01%20fugnerova%20plan.pdf

Přihlášky a registrace

Přihláška k aktivní účasti: do 31.8.2023

Přihláška k pasivní účasti: do 25.10. 2023

Poplatky

Aktivní účast – přednášející…………………………… bez poplatku

Pasivní účast……………………………………………950 ,- (v ceně je mimo jiné zahrnuto občerstvení a oběd)

Zaměstnanci KNL a.s…………………………………. bez poplatku, bez nároku na oběd

Kontakt

Jana Pleštilová, DiS.
Oddělení rehabilitace ambulance
ergoterapeut se specializací

tel.: +420 485 312 330
e-mail:  rehabilitace-vzdelavani@nemlib.cz

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 1430/34,
Liberec I – Staré Město, 460 01

www.nemlib.cz