Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Již 6. ročník tradiční akce určené nejen pro nastávající i stávající rodiče, kterou pořádá gynekologicko-porodnické oddělení.

Letos s dopoledními přednáškami na téma „Co mají vědět matky o dcerách a naopak“ a odpoledními přednáškami „Pro budoucí rodiče”.
Můžete se těšit také na nový workshop o bulímii s názvem „Matky bulimiček – bulimičky matkami“, ochutnávku zdravého stravování, soutěže o zajímavé ceny nebo výstavu dekorativních obrazů.

VSTUP ZDARMA.

Generálním partnerem je společnost Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, partnery akce jsou společnosti Aniball, HIPP a VZP.

V tento den můžete také využít speciální nabídku Nemocniční lékárny a Prodejny zdravotnických potřeb – 20% slevu na veškerý volně prodejný sortiment.
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a nelze ji kombinovat s jinými slevovými a akčními nabídkami. 

Vyplňte prosím přihláškové formuláře na jednotlivé bloky přednášek maximálně do 26. 10. 2018 12 hodin, přihlášení se mohou účastnit soutěže o hodnotné ceny.

Nebyla nalezena žádná pole.
Nebyla nalezena žádná pole.
Nebyla nalezena žádná pole.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

Těší nás, že máte zájem o aktivity pořádané Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.. Abychom Vás mohli jednorázově či průběžně informovat o programu, který pro Vás připravujeme, a posílat Vám elektronicky potřebné informace, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním osobních údajů podle požadavků EU. Informace Vám budou zasílány zdarma.
Děkujeme za Vaši přízeň, které si velmi vážíme.
Odesláním osobních dat souhlasím s tím, aby Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „KNL“), zpracovávala mé osobní údaje uvedené níže, které zpřístupním KNL a to za účelem zasílání pozvánek a informací na tuto akci pořádanou KNL.
– Jméno
– Příjmení
– Email
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním e-mailu zpřístupněných KNL poskytuji zcela dobrovolně na dobu určitou, a to do 29. 10. 2018.
Tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Beru na vědomí, že v souvislosti ze zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči KNL právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo na jejich výmaz, zejména pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním žádosti na dpo@nemlib.cz a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů.
Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání jiných informačních e-mailů, než souvisejících s registrací a programem akce, na kterou jsem se prostřednictvím e-mailu registroval, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány.
Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.
Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat KNL prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@nemlib.cz.