Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ARO, který se koná v sobotu 23. 3. 2019 od 10 do 14 hodin v jídelně KNL.

Budete si moci prohlédnout a vyzkoušet přístrojovou techniku, nosítka, zvedák pro imobilní pacienty, vakuové fixační dlahy a matrace.
Na jednom z mnoha stanovišť si také ověříte své vědomosti a dovednosti týkající se kadiopulmonální resuscitace a vyzkoušíte použití automatického externího defibrilátoru.
Svá tajemství Vám také poodhalí anestezie ukázkou anesteziologického přístroje a krátkého videa. Prohlédnete si také heliport a hyperbarickou komoru.

Novinkou v letošním roce je spolupráce s Týmem silniční bezpečnosti a Horskou službou.

Na Vaši návštěvu se těší tým sester z ARO.


TÉMATA


Prezentace hyperbarické problematiky spojená s prohlídkou hyperbarické komory   /Hana Šimonová/
Seznámení s provozem heliportu spojené s jeho prohlídkou   /Michaela Brynychová, Hana Jelínková/
Ukázka a nácvik laické resuscitace   /Simona Kleinerová/
Úrazy na horách   /Horská služba/
Prevence a následky dopravních nehod   /Klára Davidová ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti/
Anestezie u sekce   /Hana Šmídová/
Představení anesteziologického přístroje   /Michaela Žďárská/
Když nechci spát   /Lea Hodaňová/
Bronchoskopie   /Aleš Cmunt/
Imobilizační pomůcky   /Andrea Horáková/