Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
  • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
  • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
    podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
  •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

 

Srdečně Vás zveme na Den Liberecké kardiologie 2018 k 15. výročí založení kardiologického oddělení. Organizátorem akce je CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.
Vaši účast prosím potvrďte do 10. 11. 2018 na tel.: +420 485 313 150 nebo na email: kardiologie.liberec@nemlib.cz.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity.

PROGRAM sesterské sekce


8.00   Registrace sester

/8.30–9.30/

Historie intervenční kardiologie    /Bc. Martina Hašková/
Příprava pacientů před kardiologickými výkony    /Pavlína Žáčková, Kateřina Nováková/
Mechanické podpory srdce    /Bc. Veronika Lajnerová/
Život s ICD    /Bc. Filip Braniš/
Srdce „RUBÍN“ v našem těle    /Bc. Iveta Pernerová/

PROGRAM lékařské sekce


/9.30.–10.00/   Registrace lékařů

/10.00/   Zahájení

/10.15–11.15/   Blok I      Akutní kardiologie

Cardiac arrest center    /Seiner Jiří, KC KNL/
ECMO program    /Karásek Jiří, KC KNL/
Koronární intervence pacientů po KPCR a v kardiogenním šoku    /Horák Jan, KC KNL/

/11.15–12.15/    Blok II     ICHS od prevence k léčbě

Když statin nestačí    /prof. Vrablík Michal/VFN Praha (sponzorováno společností AMGEN)/
Poradna preventivní kardiologie, centrum pro léčbu iPCSK9    /Hrušková Sylvie, KC KNL/
Nová doporučení ESC revakularizace myokardu    /Tomašov Pavol, KC KNL/

/12.15–13.15/    Oběd

/13.15–14.45/    Blok III   Elektrofyziologie

Přístrojová léčba CHSS    /Polášek Rostislav, KC KNL/
Aktuální pohled na nefarmakologickou léčbu fibrilace síní    /Roubíček Tomáš, KC KNL/
Izolace plicních žil v KNL    /Kučera Pavel, KC KNL/
EKG kasuistiky    /Štros Jan, KC KNL/

15.15–16.45    Blok IV   Chlopenní vady

ECHO kasuistiky – UFO + mitrální insuficience    /Nedbal Pavel, KC KNL/
TAVI v klinické praxi    /Želízko Michael, IKEM Praha/
Echokardiografické nálezy u IE    /Klofáč Petr, KC KNL/
Zásady ATB léčby infekční endokarditidy    /Vitouš Adam, Infekční odd. KNL/

od 17.00 Raut v hotelu

Hlavní sponzoři: Boston Scientific, Medtronic, Cardion

Elektronická pozvánka