Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Vážené kolegyně, kolegové,

srdečně Vás zveme na celodenní odbornou konferenci u příležitosti

 7 let činnosti KCC KNL a.s.

dne 5.4.2018

pod záštitou přednosty Neurocentra Prof. MUDr. Petra Suchomela, PhD.

 Odborný garant:

MUDr. Lubomír Jurák, PhD. – vedoucí lékař IJ KCC KNL, a.s., vrchní sestra centra Milena Dudová

Kontaktní osoba:

Eva Vazačová, sekretariát, tel.: +420 485 312 707, e-mail:eva.vazacova@nemlib.cz

Místo konání:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., přednáškový sál, pavilon P, vchod 2, 1. patro

Platby:

Aktivní i pasivní účast bez poplatku

Program